Pensionärerna inte nöjda bostadsalternativen

Det hävdas ibland att pensionärerna är ”bromsklossar” på bostadsmarknaden och inte vill flytta. Men i själva verket är de inte imponerade  av det som kommunerna kan erbjuda som alternativ. Enligt en undersökning är bara 15 % av de äldre nöjda med det kommunerna har att erbjuda.

Men landets kommuntjänstemän upplever inte alls att det råder ett missnöje. Hela 81 %  tror att kommunens äldre är nöjda eller mycket nöjda med de boenden som erbjuds. Detta trots alla uppgifter om hur svårt det är att få plats på äldreboende.
Läs mera här

Kungälv satsar på nya äldreboenden

Trots att antalet äldre ökar har flera tusen platser äldreboenden lagts ner i landet på senare år. Istället vill mångas kommuner att gamla och sjuka ska få vård och hemtjänst i sin bostad. I Kungälv satsas det på motsatsen eftersom det blir ekonomiskt fördelaktigt för kommunen att investera i äldreboenden. Läs mer här: http://www.svt.se/nyheter/regionalt/vast/200-nya-platser-i-aldrevarden

Problem i Norrköping

Norrköpings äldreomsorg har uppmärksammats av Norrköpings Tidningar och i ett par reportage i Sveriges Television. Det handlar om gamla och allvarligt sjuka personer som inte fått plats på äldreboende. Läs mera här: http://www.svt.se/nyheter/regionalt/ost/hon-vardar-sin-94-ariga-mamma-hemma
och http://www.nt.se/nyheter/norrkoping/amputerade-ulf-ska-skickas-hem-mot-sin-vilja-11234971.aspx

Det är nya riktlinjer från politiken som är bakgrunden till detta: http://www.svt.se/nyheter/regionalt/ost/nya-riktlinjer-bistandshandlaggare-tvingas-skicka-hem-gamla

Bemanningsregler läggs på is

Socialstyrelsen har än en gång backat när det gäller föreskrifterna om bättre bemanning på äldreboendena. Regeringens handläggning har dragit ut på tiden och Sveriges Kommuner och Landsting har varit kritiska mot föreskrifterna. Avsikten var att föreskrifterna skulle träda i kraft 31 mars 2015. Något nytt datum kommer inte att anges förrän regeringen tagit beslut i frågan.
Läs mera här: http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2015januari/foreskrifternaombemanningforpersonermeddemens-sjukdomutgarden27januari2015

Försök med kortare arbetstid

Göteborgs kommun startar den 1 februari ett försök med kortare arbetstid på Svartedalens äldreboende på Hisingen. Personalen ska jobba 6 timmar per dag (istället för 8) och ha oförändrad lön. Kommunen ska följa personalens hälsa och även utröna om det blir några eventuella samhällsekonomiska effekter.
Läs mera här: http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.2586862-jobba-sex-timmar-fa-fullt-betalt

Förslag om skärpta krav på bemanning på alla äldreboenden

2015 ska alla äldreboenden vara bemannade efter de äldres individuella behov och ha personal dygnet runt. Det ska också vara tydligt för de äldre vilken omsorg de ska få. Det föreslår Socialstyrelsen i nya föreskrifter som skickades på remiss 11 november.

Läs mera här: http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2014november/skarptakravpabemanningpaallaaldreboenden