Kommuner följer inte sina egna beslut om äldre

Mellan 2013 och 2015 har antalet icke verkställda beslut när det gäller permanent boende för äldre ökat med 42 procent, enligt siffror ifrån Inspektionen från vård och omsorg, IVO.
Myndigheten misstänker också att kommunerna på olika sätt försöker undvika att hamna i statistiken.
Läs mera här: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6396671

Oroande utveckling för våra äldre

Vi blir allt äldre och med ökad livslängd ökar risken för sjukdomar, bl.a. Men vad händer då med äldreomsorgen? Över hela landet har många tusen platser försvunnit på servicehus och liknande äldreboenden som är mycket uppskattade av de boende – men inte av politikerna. Stockholms län är ett exempel på den utvecklingen.
Läs mera här: http://www.dn.se/sthlm/stockholm-star-infor-en-aldreboom/

 

Ny regel om bemanning på särskilda boenden för äldre

Regeringen beslutade 11 februari 2016 att en ny bestämmelse om tillgång till personal i särskilda boenden för äldre införs i socialtjänstförordningen. Ändringen, som börjar gälla 15 april, innebär ett förtydligande av ansvaret om att det ska finnas tillgång till personal dygnet runt som utan dröjsmål kan uppmärksamma om en boende behöver stöd och hjälp.

– Alla människor ska känna sig trygga på våra äldreboenden såväl på dagen som på natten. Genom det här beslutet förtydligar vi äldreomsorgens ansvar för att de boende får det stöd och hjälp de behöver. Människors liv, säkerhet och trygghet får aldrig äventyras och det är de äldres behov som ska styra, säger barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Regeringen anser att frågan om tillgång till personal dygnet runt är så viktig att den ska regleras i förordningen och inte i en myndighets föreskrift. Av bl.a. detta skäl avslår regeringen Socialstyrelsens begäran om medgivande till föreskrifter.

Pensionärerna inte nöjda bostadsalternativen

Det hävdas ibland att pensionärerna är ”bromsklossar” på bostadsmarknaden och inte vill flytta. Men i själva verket är de inte imponerade  av det som kommunerna kan erbjuda som alternativ. Enligt en undersökning är bara 15 % av de äldre nöjda med det kommunerna har att erbjuda.

Men landets kommuntjänstemän upplever inte alls att det råder ett missnöje. Hela 81 %  tror att kommunens äldre är nöjda eller mycket nöjda med de boenden som erbjuds. Detta trots alla uppgifter om hur svårt det är att få plats på äldreboende.
Läs mera här

Kungälv satsar på nya äldreboenden

Trots att antalet äldre ökar har flera tusen platser äldreboenden lagts ner i landet på senare år. Istället vill mångas kommuner att gamla och sjuka ska få vård och hemtjänst i sin bostad. I Kungälv satsas det på motsatsen eftersom det blir ekonomiskt fördelaktigt för kommunen att investera i äldreboenden. Läs mer här: http://www.svt.se/nyheter/regionalt/vast/200-nya-platser-i-aldrevarden

Problem i Norrköping

Norrköpings äldreomsorg har uppmärksammats av Norrköpings Tidningar och i ett par reportage i Sveriges Television. Det handlar om gamla och allvarligt sjuka personer som inte fått plats på äldreboende. Läs mera här: http://www.svt.se/nyheter/regionalt/ost/hon-vardar-sin-94-ariga-mamma-hemma
och http://www.nt.se/nyheter/norrkoping/amputerade-ulf-ska-skickas-hem-mot-sin-vilja-11234971.aspx

Det är nya riktlinjer från politiken som är bakgrunden till detta: http://www.svt.se/nyheter/regionalt/ost/nya-riktlinjer-bistandshandlaggare-tvingas-skicka-hem-gamla