Pensionschocken efter jobbet

Den första pensionsutbetalningen blir en chock för de flesta. Statistik från SCB visar att dagens pensionärer i snitt får ut mindre än hälften av sin slutlön i allmän pension. Lägger man till både tjänstepension och privat pensionssparande är snittet dryg 2/3. Nivåerna väntas bli ännu lägrre i framtiden.
Läs mera här: https://www.svd.se/dags-att-tala-klarsprak-om-de-laga-pensionerna

Regeringen: Skatteklyftan helt borta 2020

I regeringens   förslag till höstbudget sänks skatten för pensionärer kraftigare än vad som tidigare utlovats. 1 januari 2018 sänks skatten med upp till 5.000 kr per år för 75 procent av alla personer över 65 år. Skatteklyftan mellan pensionärer och löntagare ska vara helt borta 2020, enligt regeringen. Läs mera här:
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/09/sankt-skatt-for-pensionarer/

http://www.aftonbladet.se/nyheter/samhalle/a/o5oE7/sa-mycket-sanks-skatten-per-manad