Rapporter från Almedalen

De stora drakarna kommer nog inte att uppmärksamma äldreomsorgen särskilt mycket i sina rapporter från Almedalsveckan i Visby 2-9 juli. Men Äldreomsorgsbloggen på Facebook har lovat att komma med rapporter om det händer när det gäller dessa frågor. Så kolla där.