MP: Vinster i välfärden ska tillbaka till verksamheten

Det pågår i media en livlig debatt om att de ekonomiska intressena i skolan går ut över kvalitén. Samma problem finns i princip också inom andra områden. Vad anser då MP på högsta nivå om denna problematik? Jo, kongressen 2013 antog följande text:

”Alla utförare inom välfärden ska ha som främsta motiv att bedriva en högkvalitativ verksamhet, och drivas av ett socialt och samhälleligt engagemang. Syftet med verksamheten ska inte vara att dela ut vinst, vilket också ska framgå av stadgar eller bolagsordning. Eventuell vinst ska återinvesteras i verksamheten.”

Krav på återbetalning av pensionspengar

Sveriges Pensionärers Riksförbund (SPRF) kräver att 260 miljarder ska återbetalas till AP-fonden. SPRF skriver bl.a. så här:

Omkring år 2000 överfördes totalt ca 260 miljarder kronor från AP-fonden (buffertfonden) till statskassan. Bakgrunden var ett riksdagsbeslut baserat på princippropositionen 1994 om det nya pensionssystemet. Sådana överföringar motiverades bl.a. med att det nya pensionssystemets konstruktion ställde mindre krav på buffertfond, bl.a. genom den restriktion för pensionsuppräkningarna som följsamhetsindexeringen kunde medföra.

År 1998 fattade riksdagen ett mera definitivt beslut om det nya pensionssystemet bl.a. om införande av ytterligare en restriktion för pensionsuppräkningen, nämligen den automatiska balanseringen (bromsen). Det beslutet ställde helt nya och större krav på buffertfondens storlek. Märkligt nog fattade man samtidigt beslut om att försvaga fonden genom att fullfölja tidigare intentioner att överföra medel till statskassan.

SPRF kräver att regering och riksdag vidtar sådana åtgärder, främst återbetalning till AP-fonden, att en utlösning av bromsmekanismen undviks. Förbundet kräver också att partierna i pensionsöverenskommelsen tar ansvar för nuvarande och kommande pensionärer.